top of page
Bathroom

MGA MADALAS NA TANONG

Mga Sagot Sa Lahat ng Iyong Tanong

KAILAN AKO DAPAT MAG-REFINANCE?

Ilagay ang sagot sa iyong tanong dito. Maging maingat sa iyong sagot, sumulat nang malinaw, at isaalang-alang ang pagdaragdag ng mga halimbawa. Makakatulong ito sa iyong mga bisita na makuha ang tulong na kailangan nila nang mabilis at madali.

DAPAT BA AKONG KUMUHA NG FIXED RATE O ADJUSTABLE RATE LOAN?

Ilagay ang sagot sa iyong tanong dito. Maging maingat sa iyong sagot, sumulat nang malinaw, at isaalang-alang ang pagdaragdag ng mga halimbawa. Makakatulong ito sa iyong mga bisita na makuha ang tulong na kailangan nila nang mabilis at madali.

ANO ANG SUB-PRIME MORTGAGE?

Ilagay ang sagot sa iyong tanong dito. Maging maingat sa iyong sagot, sumulat nang malinaw, at isaalang-alang ang pagdaragdag ng mga halimbawa. Makakatulong ito sa iyong mga bisita na makuha ang tulong na kailangan nila nang mabilis at madali.

bottom of page