top of page

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਮੋਰਟਗੇਜ ਗਰੁੱਪ 2010 ਤੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਥਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਨੀਪੈਗ, MB ਵਿੱਚ 1 ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 1 ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।

ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਕੋਸਟ ਮੋਰਟਗੇਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੋਰਟਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦਰ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਮੋਰਟਗੇਜ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਰਗੇਜ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਲ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ-ਇਕਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ, ਮੌਰਗੇਜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਰਗੇਜ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ, ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ

ਮੈਨੀਟੋਬਾ

1194 ਜੇਫਰਸਨ ਐਵੇਨਿਊ,

ਵਿਨੀਪੈਗ, MB R2P 0C7

ਫ਼ੋਨ: (204) 414-9258
ਮੋਬਾਈਲ: (204) 291-9485

ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾ: 9:00 AM - 6:00 PM (ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਂ)
 

ਅਲਬਰਟਾ

ਯੂਨਿਟ 2260, 4310 104 Ave NE
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕੈਲਗਰੀ AB T3N 1W2

ਫ਼ੋਨ: (587) 352-9258
ਮੋਬਾਈਲ: (403) 966-1405

ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾ: 9:00 AM - 6:00 PM (ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਂ)
 

bottom of page